Bedevaart 2020 afgelast.


Het bestuur van Broederschap Breda stond voor een lastige keuze. Wel of niet doorgaan met de voorbereidingen voor wat op 2e Paasdag aanstaande de 130e bedevaart naar de Paardenprocessie van Hakendover zou worden. 

De ontwikkelingen rond het COVID-19 virus bieden te weinig zekerheid om nu al te veronderstellen dat komende Paasmaandag er op dat gebied geen problemen zullen zijn. In goed overleg met pastoor H. van Geel heeft het bestuur daarom besloten de voorbereidingen te staken. Dit jaar komt er jammer genoeg geen 130e editie van deze bedevaart. 

De gezondheid van bedevaartgangers en bezoekers van dit evenement in Hakendover (België) staan voorop. De intenties van het Broederschap gaan nu vooral uit naar diegenen die op enigerlei wijze door dit verschrikkelijke virus getroffen zijn en hoopt dat zij voldoende veerkracht bezitten om te herstellen of een dierbaar verlies een plek te geven. 

In de geschiedenis van deze processie is het slechts één keer eerder voorgekomen dat het bestuur op het laatste moment tot afgelasten moest besluiten. Volledigheidshalve merkt het bestuur op dat het hier alleen de bedevaart van het Broederschap Breda betreft. De Paardenprocessie betreft een Belgische processie. Voor informatie hierover zie www.pp-h.be. Het broederschap hoopt u in 2021 op Paasmaandag onder gunstigere omstandigheden op haar bedevaart naar Hakendover te mogen begroeten.
                   

© EB 2018